Privacyverklaring Kristal Kartel

Inleiding

Kristal Kartel, gevestigd in Halsteren, respecteert de privacy van haar zakelijke klanten en de bezoekers van haar website. Wij begrijpen het belang van bescherming van persoonsgegevens en handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wetgeving.

Gegevensverzameling en gebruik

Persoonsgegevens die worden verwerkt: Kristal Kartel kan uw persoonsgegevens verwerken omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer.
  • E-mailadres en telefoonnummer.
  • KVK en/of btw-nummer.
Doel van de gegevensverwerking: Uw persoonsgegevens worden door Kristal Kartel verwerkt voor het uitvoeren van de overeenkomst, zoals het afhandelen van uw bestelling en het beheren van uw account.

Delen van persoonsgegevens met derden Kristal Kartel verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevensbeveiliging Kristal Kartel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Cookies De website van Kristal Kartel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Wijzigingen privacyverklaring Kristal Kartel behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. De meest actuele versie is altijd beschikbaar op onze website.

Voor vragen over deze privacyverklaring of verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@kristalkartel.com